Ви зараз переглядаєте ГУРТОК «ВИБРАНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИКИ»

ГУРТОК «ВИБРАНІ ПИТАННЯ МАТЕМАТИКИ»

Shares

Математика виступає засобом формування не лише освітнього, а й розвивального та інтелектуального потенціалу особистості. Основним завданням вивчення математики є забезпечення необхідного рівня математичної культури для повноцінної участі в повсякденному житті і продовження здобуття освіти, формування математичних компетентностей, уміння використовувати математичні способи мислення.

Робота гуртка «Вибрані питання математики» спрямована на поглиблення знань учнів з математики, вона охоплює питання, які не входять до навчальних програм з математики закладів загальної середньої освіти, знайомить із деякими нестандартними методами, оригінальними ідеями розв’язування задач підвищеного рівня складності і сприяє оволодінню методами науково‑дослідницької діяльності.

Метою програми є формування математичної компетентності, а також інших ключових компетентностей через науково‑дослідницьку роботу з математики. Для досягнення поставленої мети ставляться завдання, які формують такі компетентності:

• пізнавальну: поглиблення знань учнів з математики; розвиток позитивної мотивації до цілеспрямованої пізнавальної та науково‑дослідницької діяльності; формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї та методи математики, її роль у пізнанні дійсності;

• практичну: формування навичок науково‑дослідницької діяльності в галузі математики; розвиток уміння правильно формулювати і вільно висловлювати свої думки, презентації отриманих результатів дослідження та публічного виступу;

• творчу: розвиток творчих здібностей учнів до проведення пошукового, наукового дослідження в галузі математики; формування логічного й аналітичного мислення; • соціальну: формування стійкого інтересу до математики та професійної діяльності, суттєво пов’язаної з математикою; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (наполегливості, цілеспрямованості, здатності аргументовано обстоювати свою думку), творчої ініціативи

Заняття відбуваються:

Залишити відповідь