Шатківський Віталій Миколайович

Вчитель

Вчитель інформатики в Відокремленому підрозділі “Науковий ліцей” Державного університету “Житомирська політехніка”

Shares

Інформація про освіту

освіта вища,

  • Житомирський державний університет імені Івана Франка.
  • Закінчив навчання в аспірантурі Інституту інформаційних технологій та засобів навчання.

Посада: вчитель інформатики

Кваліфікація: вчитель-методист,

Педагогічне звання, почесне звання: заслужений вчитель України.

Індивідуальна науково-методична тема: «Використання веб-орієнтованих середовищ навчання програмування».

Педагогічне кредо: «Діти здатні на більше ніж вони думають» .

Педагогічна діяльність:

  • Житомирська ЗОШ №30, вчитель інформатики з 2003 р.  по 2022 р.
  • Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник гуртка “Програмування та дизайн” з 2008 р.  і по теперішній час.
  • Державний університет “Житомирська політехніка”, старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення, 2018-2020 н.р.
  • Відокремлений підрозділ «Науковий ліцей» Державного університету «Житомирська політехніка», вчитель інформатики з 2021 р. і по теперішній час.

Профілі

Сторінка в Google Scholar https://scholar.google.com.ua/

Сторінка з публікаціями автора в Електронній бібліотеці НАПН України http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3752

Профіль в ORCID  http://orcid.org/0000-0002-7824-7287

Список публікацій:

Статті у фахових виданнях

1. Шатківський В.М. Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування / В.М. Шатківський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 7 (91), 2019. м. Суми / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019. ­– С.130-141 стаття [PDF] з домену library.sspu.edu.ua

Тези

1.    Шатківський В.М. Аналіз та перспективи вивчення програмування в основній та старшій школі / В.М.Шатківський // ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІI Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології:  інновації, проблеми, рішення – 2017» / Житомирський державний технологічний університет; Житомир: ЖДТУ, 2017. – С.233-235. [PDF] з домену ztu.edu.ua

2.    Шатківський В.М. Порівняння мов програмування, що вивчаються в школі та використовуються у промисловому програмуванні / В.М.Шатківський // Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”  присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP. –Житомир: ЖДУ, 2017. – С. 71-73. [PDF] з домену zu.edu.ua

3.    Шатківський В.М.  Аналіз web-орієнтованих середовищ  автоматизованої верифікації навиків програмування / В.М.Шатківський / Збірник  матеріалів  V  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції молодих  учених  «Наукова  молодь-2017»  (14  груд.  2017  р.,  м. Київ) [Електронний  ресурс]  /  за  ред.  Спіріна О.М.  та  Яцишин А.В.  –  К.:  ІІТЗН НАПН    України,    2017.    –    353   с.    http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Shatkivskyi%20V_461_1512737056_file.doc

4.    Шатківський В.М. Веб-орієнтоване середовище навчання як складова освітнього середовища / В.М.Шатківський / Збірник матеріалів Звітної наукової конференції ІІТЗН НАПН України 27 березеня 2018 http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/ShatkivskiiVM_461_1521655507_file.docx

5.  Шатківський В.М. Перспективи використання веб-орієнтованих середовищ навчання в закладах загальної середньої освіти, Збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-технічної конференції “Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення”,  ЖДТУ, – Житомир, 19-20 жовтня 2018 року,

6. Шатківський В.М. ПОРІВНЯННЯ ОКРЕМИХ ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ  // Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технололії в освіті та науці”, Актуальні питання сучасної інформатики, випуск VI, ЖДУ, – Житомир, 8-9 листопада 2018 року. с. 233 https://drive.google.com/file/d/1pafhKj0cZZD9_-CQi2WKogHC6uXW8hMh/view?usp=sharing

7. Шатківський В.М. Особливості використання веб-орієнтованих середовищ навчання. Матеріали науково-практичної конференції «Мультимедійні технології в освіті та інших сферах діяльності», НН ІКІТ НАУ, Київ, 14 -15 листопада 2018 р.  http://iitlt.gov.ua/upload/medialibrary/fc4/fc401db6f4107d40a31826e266245aec.pdf

8. Шатківський В. Результати експертного оцінювання деяких веб-орієнтованих середовищ навчання програмування, збірник матеріалів VI Dсеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2018»  (16  листопада 2018  р.,  м. Київ)

9. Шатківський В.М. Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування / В.М. Шатківський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, № 7 (91), 2019. м. Суми / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019. ­– С.130-141 Режим доступу до журналу: –https://pedscience.sspu.sumy.ua/?page_id=1326 стаття 0,65 д.а.

10. Шатківський В.М. Огляд стандартів веб-орієнтованих середовищ навчання. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки [Електронний ресурс]  / В.М. Шатківський // – Житомир: ЖДТУ, 15-17 травня 2019 року с.85-86. Режим доступу до журналу: – https://conf.ztu.edu.ua/tezy-do-dnya-nauky-15-17-travnya-2019-r/  тези 0,23 д.а.

11. Шатківський В.М. Аналіз використання сучасних технологій інтерактивного навчання програмування. Тези X Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології 2019». [Електронний ресурс]  / В.М. Шатківський // ЖДТУ, – Житомир, 18-20 квітня 2019 року. с.194-195 Режим доступу до журналу: – https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/92.pdf тези 0,17 д.а.

12. Шатківський В.М.  Зарубіжні інноваційні веб-орієнтовані середовища навчання програмування. Звітна наукова конференція присвячена 20-ти річчю Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАНП України

13. Шатківський В.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ. Збірник наукових матеріалів LІX Міжнародної інтернет — конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ НАУКИ» 18 січня 2021 р. м. Дніпро тези 0,15 д.а. [PDF] з домену el-conf.com.ua

Особистий сайт

https://sites.google.com/d/1bhLMZWWCn1T2ea-QLZb3CealvRSk0XFW/p/1LrA9CIhQPDOWXK5t1CAvCLsQ3gA3j-00/edit 

Вивчаю досвід вчителів та науковців: